Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku
ul. Norwida 4, 21-040 Świdnik, tel.: 534288466, 814688945

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

ogłoszenia:

- (10.05.2019) Bilans SOSW w Świdniku za 2018