Zapytanie ofertowe - Catering


Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Zapytanie ofertowe - Catering

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Henryka Sienkiewicza w Świdniku zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty na dostarczanie posiłków w formie cateringu dla placówki w roku szkolnym 2021/2022. Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku. Oferta powinna być dostarczona osobiście, przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Świdniku, ul. C.K.Norwida 4, 21-040 Świdnik lub wysłana pocztą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 09.08.2021 r. do godz.10:00 (decyduje data wpływu).

Załączniki: